top of page

vr 07 jul

|

Ruimte Resonans

Hormonen, klieren en chakra's - dagworkshop met Karin Sorvik - WACHTLIJST

De hormonen (klieren en chakra's) revitaliseren en in balans brengen. Een reis doorheen de hormonen en het klierstelsel voor vrouwen en mannen die hier meer inzicht in willen krijgen.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Hormonen, klieren en chakra's - dagworkshop met Karin Sorvik - WACHTLIJST
Hormonen, klieren en chakra's - dagworkshop met Karin Sorvik - WACHTLIJST

Tijd en locatie

07 jul 2023, 09:30 – 17:30

Ruimte Resonans, Zuidstationstraat, 9000 Gent, België

Over het evenement

English text below!

Een eendaagse met als thema: hormonen, klieren, seksuele energie en hoe die je levensenergie beïnvloeden.

Een thema dat vrouwen alsook mannen die met vrouwen werken in hun praktijk, inzicht brengt in hoe de peri/menopauze de hormonenbalans beïnvloed. 

Via chi kung en bodywork gaan we de vitaliteit en het evenwicht terug brengen naar het seksuele centrum. Ook de psoas spier, de spier van de ziel, krijgt extra aandacht in dit proces.

Werken met de hormonen en klieren laat ons subtiele fequenties ontdekken, niet enkel op fysiek niveau maar ook op energetisch en spiritueel niveau. De taoïsten hadden hier een sterke connectie mee, ook ivm met hun passie voor verjonging van onze energie en cellen. Daarom zal ook het thema veroudering aan bod komen.

Verouderen is natuurlijk, en moet niet gevreesd worden; het is de manier warop we ouder worden die impact heeft op onze levensenergie.

Tijdens deze workshop leer je contact te maken met de verfijnde energie van de hormonen en de klieren om blokkades in je eigen systeem en van je klanten (indien je een lichaamswerker bent) op te lossen. We verbinden ons met de aarde, hemel en cosmische energie die we door het klierstelsel laten stromen, laten trauma los uit het seksuele paleis en herstellen vervolgens de vitaliteit in de baarmoeder, de bijnieren en de schildklier.

Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Vertaling naar het Nederlands kan aangevraagd worden. Dit gebeurt dan via een assistent die naast je zit.

Doelgroep: 

voor iedereen die interesse heeft in dit thema en enige ervaring heeft met lichaamswerk. 

Een aanrader voor lichaamswerkers die via de klieren in contact willen komen met hogere kosmische frequenties en cliënten willen helpen de vitaliteit en gezondheid van het immuunsysteem en de seksuele organen te herstellen.

Bijdrage: 

140 euro (incl.btw voor particulieren, excl.btw voor bedrijven) voor de dag, 360 euro (incl.btw voor particulieren, excl.btw voor bedrijven) voor 3 dagen (als je ook de 2-daagse volgt op 8 en 9 juli)

Na het volgen van deze workshopdagen krijg je een attest van deelname dat geldig is als gevolgde uren voor het behalen van certificaties via de Healing Tao School van Mantak Chia.

Schrijf je tijdig in want de plaatsen zijn beperkt tot 18 deelnemers.

_____________________

Revitalize and balance the hormones, (glands and chakras):  1-day workshop with Karin Sorvik: July 7th in Ghent

From 9:30 till 17:30

A journey through the hormones and glandular system for women and men who want to gain a better understanding of this.

A one-day event on the theme of hormones, glands, sexual energy and how they affect your life energy.   

A theme that brings women, as well as men who work with women in their practice, insight into how peri/menopause affects hormone balance.   

Through chi kung and bodywork, we will bring vitality and balance back to the sexual palace. The psoas muscle, the muscle of the soul, will also receive extra attention in this process.   

Working with the hormones and glands lets us discover subtle frequencies, not only on a physical level but also on an energetic and spiritual level. The Taoists had a strong connection with this, also because of their passion for rejuvenating our energy and cells. Therefore the topic of aging will also be addressed. Aging is natural, and should not be feared; it is the way in which we grow old that impacts our life energy.   

During this workshop you will learn to connect with the refined energy of the hormones and the glands to dissolve blockages in your own system and that of your clients (if you are a bodyworker). We connect with the earth, heaven and cosmic energy that we allow to flow through the glandular system, releasing trauma in the sexual palace and then restoring vitality in the uterus, adrenals and thyroid.

Target audience: Highly recommended for bodyworkers who want to get in touch with higher cosmic frequencies through the glands and help clients restore the vitality and health of the immune system and sexual organs.  

Contribution:  140 euros (incl.tva for individuals , excl.tva for business clients) for the day, 360 euros for 3 days (if you also follow the 2-day on July 8 and 9)   After attending these workshop day, you will receive a certificate of participation that is valid as completed hours for obtaining certifications through Mantak Chia's Healing Tao School.

Register early because places are limited.

KARIN SÖRVIK

Is a Taoist Minister and Senior instructor and Senior Chi Nei Tsang Instructor within the Healing Tao System. Her first career was in dance, theatre and music, earning her degree in acting from the Escuela Nacional de Arte Dramatico. Most of all she loved the magic/spiritual space that's created during a performance. To further her search she began to look into Eastern methods. She studied Tai chi and I Chuan with Master Tung Kuo Tzao in Argentina and became a Taoist Minister with D.A.R.I. She also won several Tai Chi Chuan competitions in South America. She moved to the US in 2001 to serve the Taoist community and to further her practice. She studied with several Taoist Masters: Ron Diana, B.P. Chang, Dr. Sthephen Chang and Mantak Chia.    Karin Sörvik is currently the Director of the Healing Tao Center, Tao Healing Arts.com. and founder of the non profit The Healing Tao Society. She is a practitioner and counselor in Taoist Healing Practices. Practices include: Tao Yin (Taoist Yoga), Nutrition, Herbology, Meditation, Tai Chi, I Chuan, Chi Nei Tsang and Chi Kung Therapy. She has been teaching for the last 22 years in Europe, Latin America and the US.

Deel dit evenement

bottom of page