top of page

Tao Teacher Training

Wil je jezelf verdiepen en/of heb je zin om de Tao praktijk ook te delen met andere mensen, na je werkuren of geïntegreerd in je werk?

Dan is er is een mogelijkheid om Tao Instructor te worden. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

 

De eerste stap is dat je meermaals de Tao basiscursus volgt bij Hilde of andere Tao Instructors. Daarnaast is het ook belangrijk regelmatig thuis te oefenen. De manier waarop wij werken en leren is via het circulair leren...je herhaalt en verdiept in de materie totdat ze je eigen wordt.

 

Je krijgt een klein boekje waarin je al je gevolgde uren aan Tao trainingen bijhoudt en je deze telkens na een workshop laat ondertekenen door de Tao Instructeur waarbij je de workshop hebt gevolgd.

 

Als je genoeg basispraktijk hebt, wat mee wordt beoordeeld door de Instructor bij wie je het meeste les hebt gevolgd, kan je deelnemen aan de Associate Instructors training van een week. Deze wordt op verschillende plaatsten in Europa, waaronder ook in België jaarlijks georganiseerd. Je kan ook naar het centrum van Mantak chia in Thaïland gaan voor deze certificatie. Daar gaat een training van 2 tot 4 weken door telkens in januari en juli. Eenmaal je de Associate Instructor certificatie hebt gehaald, kan je verder certificeren in verschillende thema's en Certified (full) Instructor worden.

Hilde Broeckhove

Op de site van Universal Healing Tao Belgium vind je info over de andere Tao Instructors in België en over workshops met gastdocenten die we via onze vzw Universal Healing Tao uitnodigen. 

Eenmaal je zelf Tao Instructor wordt kan je lid worden van onze vzw en verbind je je ertoe mee de boodschap uit te dragen. Lid worden is zeker geen verplichting, maar een mogelijkheid om uit te wisselen en ondersteund te worden.

bottom of page